Håkan
Qvarnström
Naturfilmare | Landskapsarkitekt
Spela videoklipp

Mitt intresse för natur/miljö och framför allt fåglar startade i början av 1960-talet när jag som 11-åring gick med i Fältbiologerna. Naturintresset ledde så småningom till en landskaps-arkitektexamen. Sedan 40 år har jag varit verksam och jobbat med det mesta inom branschen som konsult på större och mindre arkitektkontor, i egen verksamhet och som kommunalt anställd.

Jag började filma för drygt 10 år sedan för jag saknade naturfilmer som skildrar vår natur med dess landskapstyper och djurliv. Min uppväxt kantades av naturfilmare som Jan Lindblad och Arne Sucksdorf. De inspirerade mitt naturintresse genom att skildra svensk natur utan alltför spektakulära ingredienser och filmerna presenterades i ett makligt och kontemplativt tempo. 

Min målsättning är att skildra vår ”vardagsnatur” på ett realistiskt sätt där människor känner igen sig. Filmerna är inspelade i vårt näraliggande natur- och kulturlandskap med den vanli-ga svenska faunan och floran men även med inslag av överraskande moment. Filmerna har sänts på SVT och i Finska YLE. Reaktionerna har varit positiva – man verkar tycka om enkelheten och den okomplicerade och lugna skildringen. Kan jag med mina filmer inspirera någon att söka sig ut i naturen blir jag nöjd.

Jag är nybliven pensionär men är fortfarande, i liten skala, verksam som landskapsarkitekt. Filmningen tar vid sidan av barnbarnen mer och mer av min tid i anspråk.

Vad kan jag hjälpa till med?

Förutom att jobba med mindre landskapsarkitektuppdrag så håller jag föredrag och visar film på skolor, företag och föreningsmöten. Det kan vara på AfterWork, natur- och hembygds-föreningar, jaktlag och jaktvårdskretsar samt inom äldrevården.

Jag ser fram emot uppdrag att med filmens hjälp ”marknadsföra” ex. våra fantastiska natur- och kulturreservat.

Månadens film

Spela videoklipp

Månadens film är en sammanställning av utvalda filmsekvenser tagna i närtid. De är arbetsmaterial som inte är bearbetade och satta i något sammanhang. Flertalet filmer har inget miljöljud men alla har en kortfattad förklarande speakertext. Meningen är att filmerna ska bytas ut varje månad. Den här månadens film handlar om ladusvalor som hade ungar i augusti månad 2020.

Filmgalleri

Spela videoklipp
Intro – Naturdokumentärer
varför / när / var / hur 
Spela videoklipp

Hela tiden pågår nya filmprojekt. Den här filmen handlar om utter – ett djur som nästan var utrotad i början på 1980-talet men som efter att man förbjudit vissa miljögifter återhämtat sig. Nu finns den i princip hela landet. Denna solskenshistoria ska bli 55 minuter lång och färdigställs under 2021.

Spela videoklipp

Valet av äldre film är den här gången ”lundens hackspettar” som visar de arter som man kan träffa på i Mälarlandskapet

Urval av äldre filmtitlar

5-minuters filmer
2013 : Kvällsgäss, Paddlek, Snoken och paddan, Fåglar kring ett dött rådjur, Maskrosor, Odlingsrösets ormar, Snok, Vårblomning, Sensommarängens fjärilar, Sångsvan, Älgfrossa, Trädgårdens vårtbitare och Larvigt i trädgården.

10-minuters filmer
2019 : Tolv Naturdagböcker jan-dec
2016 : Inte bara mördarsniglar, Svärmare
2014 : Rådjursbrunst, Tjärnens björnar, En natt med vargar, Lundens hackspettar, Rådjursliv
2013 : Gammelskog, Skärgårdsörnar, Räv och grävling, Soptippens örnar och uvar.

15-minuters filmer
2016 : Björnrelationer, Våtmarker, Rävungar och Kronhjortsbrunst

Sammanställningen visar bredden på producerade filmer sedan 2011.
Tekniken har utvecklats och därmed den tekniska kvaliteten. Från och med 2015 filmas allt i FHD/4K

Gäst-/dagbok

Du kan kontakta mig här eller lämna en kommentar.

Håkan Qvarnström – Almstigen 3  756 53 Uppsala
innehar F-skattesedel, org.nr: 5304091191

allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

contact (snabel-a) hakanqvarnstrom.se